Release 25 februari

De volgende features zijn opgenomen in de release:

ICP aangifte

 • Aanmaken van het aangifte bestand
 • Verzending via Unit4 Digipoort
 • Validatie van de in de aangifte aanwezige Btw nummers (VIES webservice)

Info verbijzondering

 • Inzicht in het resultaat en de mutaties van een kostenplaats of dossier
 • Mogelijkheid om de mutaties te filteren en sorteren
 • Exporteren van de mutaties naar Excel

Bank

 • Afboeken van betaalbatches

Optimalisatie van toetsenbord gebruik

 • Opslaan met ‘ctrl + S’
 • Bij toetsenbordgebruik wordt met tab/enter een nieuwe regel aangemaakt -> De laatste lege regel zal automatisch worden verwijderd wanneer de gebruiker de betreffende factuur, order, kastransactie, banktransactie, memoriaal transactie wil opslaan. Dit bespaart handelingen.
 • Mogelijkheid om tijdens het boeken in een btw veld, het juiste percentage te kunnen kiezen aan de hand van de btw code (bv type 2 voor 21%) à alleen codes 0 t/m 9
 • Voorziening om een debiteur (1), crediteur (2), grootboek(3), betaalopdracht(4) te selecteren met numerieke toetsenbord

Matchwizard

 • Mogelijkheid om bij deelbetalingen op facturen het restant open te laten staan in plaats van het bedrag volledig te moeten afboeken

Boekjaarovergang

 • Bericht in de assistent om de gebruiker te wijzen op de boekjaartransitie wordt net zo lang getoond totdat het nieuwe boekjaar is aangemaakt

Belgische administraties

 • Mogelijkheid om via de VIES webservice organisaties aan te maken (in plaats van KvK) à alleen in Belgische administratie (Bedrijfsgegevens, Nieuwe debiteur/crediteur/prospect)
 • Gebruik van OGM nummer

Naast alle nieuwe features zijn er ook diverse bugs opgelost.