Diverse optimalisaties ter verbetering van de usability van de applicatie

 • Optimalisatie van de tab-volgorde van de boekingsprogramma’s (inkoop/verkoopfactuur, kas, bank, memoriaal en orders )

 • Bij het starten van schermen inkoop/verkoopfactuur, kas, bank, memoriaal en orders wordt de focus direct in het eerste logische veld gezet

 • Mogelijkheid in KBM om tijdens boeken in Type met D (Debiteur), C (Crediteur), G (Grootboek) het juiste type te selecteren.

 • Bij het starten van schermen inkoop/verkoopfactuur, kas, bank, memoriaal en orders wordt de focus direct in het eerste logische veld gezet

  • Nieuwe verkoopfactuur: debiteur

  • Bestaande verkoopfactuur: factuurdatum

  • Nieuwe inkoopfactuur: crediteur

  • Bestaande inkoopfactuur: factuurdatum

  • Nieuw bankafschrift: op regel in datum

  • Bestaand bankafschrift: Afschriftdatum in header

  • Nieuw kas/memoriaal: op regel in datum

  • Bestaand kas/memoriaal: Transactiedatum in header

 • Mogelijkheid om enter als tab te gebruiken (incl. de instelling om het aan of uit te kunnen zetten) op verzoek van vele klanten op onder andere het ideas portal en via de feedback knop

 • De mogelijkheid ‘ + nieuwe regel’ is altijd zichtbaar, ook al is een voorgaande boekingsregels nog actief

 • Bij het klikken in een veld waar reeds en waarde is ingevuld wordt de waarde uit het veld geselecteerd zodat je direct een nieuwe waarde kunt intypen en niet eerst het hele veld hoeft leeg te gooien

Bank

 • Mogelijkheid om bij kasstelsel administraties (administraties zonder debiteuren en crediteuren) op regelniveau een documentnummer in te geven

Handmatig matchen in het bankafschrift

 • De nog te matchen posten worden vooraf ingevuld met de data die het algoritme heeft indien het goede of redelijke match betreft. Zo hoeft de gebruiker niet meer alle velden opnieuw in te vullen

 • Eenvoudiger wisselen tussen nog te matchen regels

Matchwizard

 • Goede matches die worden ontkoppeld worden verderop in het proces van matchen voorgesteld met de data waarop de goede match was gebaseerd. Zo hoeft de gebruiker niet meer alle velden opnieuw in te vullen.

 • Van goede matches kan voor het verwerken de omschrijving van de grootboekmutatie worden aangepast, zodat de informatie in het grootboek de gebruiker meer zegt dan dat daar de bankmutatie omschrijving in staat vermeld

 • Optie om mutaties direct te kunnen matchen in plaats van eerste te moeten kiezen voor de knop ‘handmatig matchen’. Dit versnelt het matching proces, omdat het per te matchen post een muisklik en bijbehorende animatie scheelt

 • Mogelijkheid om mutaties handmatig te kunnen matchen, ook al doet de matchwizard een voorstel. Momenteel kun je als gebruiker alleen de match accepteren of overslaan

 • BTW percentage is inzichtelijk bij match suggesties op grootboek

 • Deelbetaling op facturen wordt bij het afstemmen met meerdere facturen direct weergegeven zodat voor de het nog te boeken saldo logischer wordt gepresenteerd.

 • Uitbreiding match intelligentie: bij een redelijke match worden de gegevens vanuit het matching algoritme aan de gebruiker voorgesteld. De inschatting is dat dit van toepassing is bij zo’n 10% van de boekingen

Kas

 • Mogelijkheid om bij kasstelsel administraties (administraties onder debiteuren en crediteuren) op regelniveau een documentnummer in te geven

Memoriaal

 • Mogelijkheid om bij kasstelsel administraties (administraties onder debiteuren en crediteuren) op regelniveau een documentnummer in te geven

 • De aanpassing van de melding indien een transactie niet in evenwicht is wordt uitgebreid zodat voor de gebruiker duidelijker is dat de applicatie de boeking automatisch in evenwicht brengt.

Betalen

 • Benodigde aanpassingen voor SEPA betaalbestand voor ABN AMRO welke per 4-2 van kracht wordt

ICP aangifte

 • Toevoegen ontbrekend Btw nummer vanuit de ICP aangifte

Debiteuren

 • Bij het toevoegen van een nieuwe debiteur wordt onderin het scherm in de ‘snackbar’ de mogelijkheid gegeven om direct meer aanvullende informatie in te voeren

Crediteuren

 • Bij het toevoegen van een nieuwe crediteur wordt onderin het scherm in de ‘snackbar’ de mogelijkheid gegeven om direct meer aanvullende informatie in te voeren

Jaarwissel

 • Aanmaken van reeksen zal alleen nog mogelijk zijn voor inkoop en verkoop dagboeken (i.p.v. ook bank).  

Info grootboek

 • Vergelijk met vorig jaar is verbeterd

 • Indien er geen voorgaand jaar is dan wordt kolom ‘Verschil’ niet getoond

Overig

 • Daarnaast is er gewerkt aan voorbereidingen om order, factuur, herinnering lay-outs met een geavanceerde ‘rapport editor’ aan te kunnen passen

 • Performance van de applicatie is verbeterd wanneer klanten veel of lang in hetzelfde boekingsprogramma werkten

 • Feedback:

  • Rekeningomschrijvingen op breedbeeld niet goed weergegeven

  • De waarde ‘nog te boeken’ verandert niet mee na het invoeren van meerdere regels

  • Memoriaal: na het invoeren van meerdere regels veranderen de velden debet/credit niet meer mee

  • Openstaande facturen uit het voorgaande boekjaar niet direct zichtbaar bij het afboeken in de bank/kas/memoriaal

Helaas is de ICP aangifte nog niet opgenomen in deze release. Ook de functionaliteit voor Belgische administraties zullen we nog niet bij klanten uitleveren, deze dient komende periode nog met aanvullende functionaliteit te worden uitgebreid.