Unit4 en GDPR / AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU

Voor Unit4 zijn privacy en effectieve databescherming van cruciaal belang. Compliancy met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU is daarin een volgende stap.

Wij zijn al enige tijd volop bezig om onze mensen, producten en processen compliant te maken met de nieuwe regelgeving zodat wij klaar zijn wanneer deze in mei 2018 van kracht wordt. Wij kijken daarbij niet alleen naar de AVG-regelgeving zelf, maar ook naar aanvullende nationale regelgeving die (blijft) gelden.

Om u meer inzicht te geven in het onderwerp, hebben wij een document samengesteld met een introductie van de nieuwe AVG-regelgeving, wat deze inhoudt en welke acties Unit4 onderneemt.

Whitepaper Verwerkersovereenkomst

De AVG maakt het noodzakelijk dat organisaties die persoonsgegevens van EU-Burgers verwerken, hun verwerkingsproces zodanig aanpassen dat deze in lijn is met de nieuwe privacyverordening. Dit houdt onder meer in dat de huidige bewerkersovereenkomst dient te worden omgezet naar een verwerkersovereenkomst die compliant is met de AVG.

In deze whitepaper wordt uitgelegd hoe Unit4 zijn verwerkersovereenkomst compliant maakt.