Print

Branchespecifieke modules

Module Reserveringen 
Met de module Reserveringen legt u reserveringen van zalen, tafels, kamers, boten e.d. vast. Daarnaast kunt u vanuit het grafische planbord reserveringen aanmaken of eventueel wijzigen om zo de planning vorm te geven.

Bij het vastleggen van de reservering kunt u gebruikmaken van artikelen om vervolgens de gehele reservering inclusief artikelen af te kunnen rekenen. Denk bijvoorbeeld aan beamers bij een zaalreservering.

Module Reparaties
Met de module Reparaties kunt u reparaties vastleggen, een RMA-printen en serienummers vastleggen. U legt reparaties in beknopte maar doeltreffende vorm vast en ze worden verder verwerkt binnen Unit4 Multivers Kassa. Is de reparatie voltooid dan kan deze vervolgens worden afgerekend in Unit4 Multivers Kassa.

Module Mobile Hospitality/Horeca
De module Hospitality maakt orderinvoer van buitenaf mogelijk, veelal via mobiele computers (PDA’s), zonder daarbij het overzicht te verliezen. Handig voor kelners die op het terras bestellingen opnemen, maar ook voor medewerkers in een magazijn van een groothandel om goederenontvangsten te doen.

Het voordeel is dat de orderinvoer niet op één vaste locatie hoeft plaats te vinden en dat meerdere mensen er tegelijkertijd gebruik van kunnen maken. Middels de standaard aanwezige printerspooler wordt de bestelbon, aangemaakt op de PDA, afgedrukt op 1 of meer van de aanwezige bonprinters. Standaard is de mogelijkheid aanwezig om kelnersloten aan Unit4 Multivers Kassa te koppelen. 

Uiteraard ontbreekt een grafisch tafelscherm niet in de module Horeca. U definieert hiermee uw eigen horecagelegenheid in een grafische weergave. Zo ziet u direct of een tafel al dan niet bezet is, of er bonnen open staan en hoe lang een klant geen bestelling heeft gedaan. 

Module Tickets 
Werkt u met toegangstickets dan biedt Unit4 Multivers Kassa u de ticketmodule. Deze module zorgt ervoor dat u naast de bon het ticket kunt printen en deze als entreebewijs mee kunt geven aan de klant. Verder kunt u klantenkaarten en abonnementen afdrukken die voorzien zijn van persoonlijke gegevens met als doel een langdurige relatie met uw klant op te bouwen. 

Module Abonnementen 
Het beheren van abonnementen met de daarbij behorende functies kan met de module Abonnementen. Van het instellen van een einddatum en het aantal malen toegang tot de koppeling naar tickets voor de complete toegangsprocedure, de module Abonnementen voorziet erin. 

Module Werktijden 
Met de module Werktijden kunt u werktijden van personeelsleden registreren middels het in- en uitkloksysteem. Personeelsleden hoeven geen aparte urenverantwoording meer bij te houden op urenbriefjes en alle informatie is centraal beschikbaar. 

Module Productclassificatie (allergenen) 
Met name voor de voedingsmiddelenbranche, maar ook in de horeca is het belangrijk te weten of in een bepaald artikel allergene stoffen verwerkt zijn. U kunt werken met speciale lijsten waarin de bekende allergene stoffen zijn opgenomen die in voedingsmiddelen voorkomen, de ALBA-lijst (Allergenen Databank). Unit4 Multivers Kassa geeft dan per artikel aan welke allergene stof(fen) erin aanwezig is/zijn. 

U kunt ook zelf lijsten aanmaken met allergene stoffen die in uw artikelen voorkomen en per artikel aangeven welk van deze stoffen daarin gebruikt zijn. Daarmee wordt het mogelijk om, als een klant aangeeft dat hij of zij voor een bepaalde stof allergisch is, de artikelen te selecteren waarin deze stof niet voorkomt.

Wilt u meer weten over een oplossing uit de Unit4 Multivers productlijn?
Aanhef*
*
*
*
*
*

Wilt u meer weten over een oplossing uit de Unit4 Multivers productlijn?
Aanhef*
*
*
*
*
*
*