Print

Module Werkvoorbereiding

Al in de werkvoorbereidingsfase wordt de basis gelegd voor een positief eindresultaat van uw aangenomen werk. Een uniforme werkvoorbereiding is dan ook zeker van belang.

Met de eerder gemaakte calculatie als uitgangspunt stelt u de uiteindelijke materiaalstaat en werkbegroting op. Op basis hiervan kunt u offerteaanvragen bij leveranciers indienen, bestellingen genereren en materialen koppelen aan de diverse bouwdelen (fasen). Met dit laatste wordt de materiaalbehoefte dus in de tijd uitgezet.

De materiaalbeslissingsstaat biedt u continu inzicht in het uiterste beslis- c.q. bestelmoment van uw project-'specials'.

Wilt u meer weten over een oplossing uit de Unit4 Multivers productlijn?
Aanhef*
*
*
*
*
*

Wilt u meer weten over een oplossing uit de Unit4 Multivers productlijn?
Aanhef*
*
*
*
*
*
*